پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كریمی

غذایی : نبات، آب نبات، نقل و شكلات - تولید و/یا فروش
   ۵۵۶۳۰۳۳۵
  تهران - تهران - م. شوش - خ. صاحب جمع - پ. 328