دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ایرانوكیا - ش. 5

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - فروش و/یا تعمیر
   ۵۵۰۵۷۴۱۴, ۵۵۳۱۵۷۸۸
  تهران - تهران - خ. شوش شرقی - تیردوقلو - پ. 42