پنجشنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۸ / 17 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت نواوران شبکه فربین

تجهیزات پسیو شبکه
شرکت فربین پیشرو در تجهیزات پسیو شبکه در حال حاضر دو ره های اموزشی کابل کشی ساختار یافته بر اساس سه عنوان F101 دوره اصول استاندارد هاای کابل کشی ساختار یافته بر اساس مس، F102 دوره اصول استاندارد های کابل کشی ساختار یافته بر اساس فیبرنوری، F103 نحوه مستند سازی پروژه های کامپیوتری را برگزار می کند.
   
   021-26417164
  سعادت اباد میدان فرهنگ بلوار 24 متری