پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

زینال

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۶۰۱۸۰
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - روبروی كوچه امامزاده یحیی - ساختمان جزایری - ط. سوم

همچنین مشاهده کنید