پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

آدخت، دكتر سیدعباس

پزشك : متخصص داخلی
   ۳۳۹۰۵۵۲۶, ۳۳۱۱۵۱۸۰
  تهران - تهران - خ. پامنار - انتهای بازارچه مروی - ك. حق پرست - درمانگاه انصارالحسین