دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

آیدین

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - فروش (خرازی)
   ۳۳۹۰۱۵۶۸
  تهران - تهران - خ. جمهوری - ك. رفاهی - ك. آپادانا - پ. 12 و 10