پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

صدیقی نژاد

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۶۱۷۴۰۰
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای درویش - سرای عالی روشن - پ. 15