چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت بازاریابی شبکه ای پارس نیوشانیک

بازاریابی شبکه ای
آیابه دنبال استخدام وداشتن شغل خوب ومناسب هستید؟ بازاریابی شبکه ای 1-تجارت قرن بیست ویکم 2-آموزش رایگان 3-زمان انجام کار10الی15ساعت درهفته 4-عدم نیازبه تجربه یاصلاحیت خاص 5-دانشکده کسب وکار 6-کسب درآمدبالای دومیلیون تومان درماه 7-بدون هیچگونه ریسک 8-سرمایه اولیه جهت شروع کاربسیارکم باقابلیت بازگشت کل سرمایه 9-قدرت درآمدزایی باپتانسیل بالا 10-انقلاب درصنعت توزیع کالا 11-جادوی کارپاره وقت
   
   09158857673
  مشهد-خیابان احمدآباد-خیابان رضا-قبل ازرضا 1-مجتمع پارس2-واحد3