شنبه, ۲ شهریور, ۱۳۹۸ / 24 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

نقی زاده

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - فروش (خرازی)
   ۵۵۶۳۱۱۲۱, ۵۵۶۱۷۳۱۲
  تهران - تهران - خ. 15خرداد - بازار بزرگ - بازار سلطانی - پ. 59