شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

بیهقی

پمپ های سوخت گیری : پمپ های گاز مایع
   ۸۸۷۴۷۱۸۵
  تهران - تهران - م. آرژانتین - بولوار بیهقی - جنب ستاد مركزی معاینه فنی خودروهای تهران