چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

گروك، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی و كمك آموزشی - تولید
   ۸۸۴۳۹۸۰۰, ۸۸۴۲۱۹۱۰
  تهران - تهران - خ. شریعتی - ابتدای خیابان پلیس - خ. ادیبی - پ. 132/7