چهارشنبه, ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸ / 18 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

جلالی، دكتر حسن

پزشك عمومی
   ۴~۲۲۸۳۱۸۴۰, ۲~۲۲۲۹۰۴۵۱, ۲۲۲۸۷۳۸۵, ۲۲۲۸۵۵۸۰
  تهران - تهران - خ. باهنر (نیاوران) - خ. منظریه 1 - بیمارستان فرهنگیان (باهنر)