پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

هرمزی، دكتر ابراهیم

پزشك : جراح عمومی
   ۹~۳۳۱۲۰۰۷۶
  تهران - تهران - خ. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان شفایحیائیان