شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت مهندسی پایشگران بررق آب نیروی البرز

تله متری و اسکادای منابع آب ، کشاورزی ،هواشناسی ، محیط زیست
تجهیزات پیشرفته تله متری منابع آب و کشاورزی اطلاعات جاری مورد نیاز برای انجام تحلیل های مهندسی را بروشهای سریع و ارزان و بروز انجام داده و با ارائه اطلاعات در ضمن نرم افزارهای تحلیل محصولات کشاورزی این امکان را به مهندسین می دهد تابتوانند نسبت به افزایش راندمان تولید محصول مدیریت آبیاری جلوگیری از آفات و انجام به موقع استفاده از مواد بیولوژیکی شیمایی محصولات را در برابر بلایا محافظت نمایند.
   
   88543949
  تهران