پنجشنبه, ۲۹ فروردین, ۱۳۹۸ / 18 April, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

درمانگر، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - تولید
   ۸۸۹۶۰۷۶۲, ۸۸۹۶۰۵۰۳, ۸۸۹۶۴۲۲۸
  تهران - تهران - بولوار كشاورز - بالاتر از خیابان 16 آذر - پ. 272