دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

نگین قرن نوین (مسئولیت محدود)

تولید لوازم خانگی
تلفن کارخانه: ۳۸۲۵۲۸۴ ـ ۰۲۶۲
   ۰۲۱ - ۸۸۹۷۲۶۰۰ - ۸۸۵۵۳۶۸۳ - ۸۸۵۵۳۴۰۵
  تهران - تهران - خیابان ولیعصر ـ خیابان فتحی شقاقی ـ ساختمان ۵۶ ـ طبقه اول