جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

صنایع آموزشی، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی - كیت ها و مواد بیولوژیك
   ۲~۴۴۵۰۳۷۷۱
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - بعد از كیلومتر 7 - ابتدای بزرگراه آزادگان جنوب