پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

آریا سیل صدرا

درزگیر های درب و پنجره
ضرورت صرفه جویی و لزوم کاهش هزینه های انرژی و سوخت در محل کار و سکونت احساس مسئولیت مدیران و مسولان واحدهای مختلف را در این راستا بر انگیخته است. حفظ سرمایه های ملی ، برخورداری از لذت بهره وری و صرفه جویی ، امکان بهره مندی کلیه اقشار جامعه از نعمتهای طبیعی از نتایج غیر مادی این نگرش و احساس مسئولیت می باشد. بر اساس تحقیقات کارشناسان در ساختمانهایی که خوب درزگیری نشده اند نفوذ هوا تا 40% کل بار حرارتی ساختمان را تشکیل می دهد. درب و پنجره های نا کارآمد و غیر استاندارد ، لوله کشی های نا مناسب دودکش های بخاری و عدم مسدودنمودن دریچه های کولر در فصول سرد سال ازمهمترین عوامل نفوذ هوا به داخل ساختمان می باشد. با استفاده از درزگیرهای خود چسب درب و پنجره و مسدودکننده دریچه کولر با صرف هزینه بسیار اندک در مقایسه با مقادیر صرفه جویی شده می توانیم علاوه بر صرفه جویی اقتصادی در حفظ سرمایه های ملی نیز سهیم باشیم.
   
   09123701103-09361990895
  تهران.خ آیت ا... کاشانی . ابتدای شهید ستاری. نبش دوم شرقی. ساختمان صبا .واحد 15