شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نجفی

خیاطی : لوازم دوخت و دوز - فروش (خرازی)
   ۵۵۸۱۹۴۳۶
  تهران - تهران - بازار كویتی ها - پاساژ منصور قدیم - طبقه همكف - پ. 2/12