پنجشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۹ / 16 July, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پارس نیكو

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی - واردات و/یا صادرات
   ۸۸۷۲۲۷۸۹
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. چهاردهم - پ. 1 - ط. اوول