یکشنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۸ / 15 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی
   ۸۸۸۲۸۶۱۱, ۸۸۸۴۶۰۰۰, ۸۸۸۲۰۷۲۴, ۸۸۸۳۹۷۲۳
  تهران - تهران - خ. ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره 2