دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فرا سامد آسایش، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - فروش
   ۸۸۳۰۶۲۰۶, ۸۸۳۲۰۷۹۷
  تهران - تهران - م. 7تیر - بزرگراه مدرس - بعد از سه راه زهره - پ. 69 - ط. دوم - واحد 3