یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پوشانك یزد، شركت

نساجی : بافندگی
   ۷~۲۲۲۵۵۰۰۶
  تهران - تهران - م. محسنی - برج بیژن - ط. سوم - واحد 4/3