جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

خدمات دریایی

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۸۸۸۴۶۸۳۷, ۸~۸۸۸۲۷۱۰۳
  تهران - تهران - كریمخان زند - ایرانشهر شمالی - ساختمان 221