یکشنبه, ۵ خرداد, ۱۳۹۸ / 26 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

كاراب صنعت آسیا، شركت

پمپ - تولید
   ۳۳۹۱۵۰۵۷, ۳۳۱۱۶۰۵۹, ۳۳۹۲۷۳۷۳, ۳۳۹۲۰۶۶۷
  تهران - تهران - خ. سعدی جنوبی - ك. گودرزی - پ. 6 و 4

همچنین مشاهده کنید