شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

آریانا افغان

حمل و نقل هوایی : خطوط هوایی
   ۸۸۵۵۰۱۵۶, ۵~۸۸۵۵۰۰۹۴
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - ش. 29