شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

گلایل

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۵۷۷۴۰
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - ك. تكیه آل آقا - ك. واعظی اویلی - ساختمان 306 - ط. اول

همچنین مشاهده کنید