یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

گلایل

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۵۷۷۴۰
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - ك. تكیه آل آقا - ك. واعظی اویلی - ساختمان 306 - ط. اول