چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شوكوپارس، شركت

غذایی : شكلات - تولید
   ۴۱~۴۴۶۴۹۸۳۹, ۴۴۵۰۴۸۰۶
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 2