چهارشنبه, ۲۶ مرداد, ۱۴۰۱ / 17 August, 2022
بانک اطلاعات مشاغل

دکتر احمد غفوريان - مشاور حقوقی

مذاکرات پيش قراردادی با شرکتهای خارجی ، انعقاد قرارداد و حل و فصل اختلافات و دعاوی در داخل و خارج
دکتر در حقوق از دانشگاه پاريس باسی سال تجربه مسلط به زبانهای فرانسه و انگليسی. به مديران محترم شرکتهای خصوصی و دولتی توصيه ميکنم که هرگز بدون حضور يک مشاور حقوقی ( با تحصيلات و تجربه مرتبط با قرارداد ها) با هيچ شرکتی اعم از داخلی يا خارجی وارد مذاکره قراردادی نشو ند. ورود به محدوده تعهدات قراردادی کاری بسيار پر مخاطره است که گاه تمام اندوخته مالی و حيثيت تجاری و حرفه ای شما و شرکتتان را هدف قرار داده ميدهد . طرف خارجی شما سالها است که بدون تائيد قبلی مشاور حقوقی معتمد و کارآمد ، هرگز زير هيچ برگه ای را امضاء نميکند . در انتخاب مشاور حقوقی خود بسيار دقت کنيد ، همه ی وکلا و مشاورين حقوقی خود را کارآمد و با تجربه معرفی ميکنند .از آنان بخواهيد موارد ادعائی را با ارائه مدارک تحصيلی مرتبط با قرارداد ها ، سوابق کاری مرتبط با امور قرارداد ها و موفقيتهای مشابه ( مشاوره موفقيت آميز درقراردادهای مشابه با قرارداد شما) نشان دهند . اين انتخاب را کار دقيق ومهمی تلقی فرمائيد .اشتباه در اين انتخاب گاه از نداشتن مشاور حقوقی خطرناک تر است. برای حل و فصل اختلافات و امور فوری و حياتی يادع
   
   (021)773 60 614
  تهران ، بزرگ راه شهيد بابائی،.....