شنبه, ۲۳ آذر, ۱۳۹۸ / 14 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شركت خدمات بهداشتي درمان نوين طب گستران صادق

كلينيك عمومي، كلينيك ترك اعتياد، آموزش تخصصي پزشكي، چاپ كتابهاي آموزشي - مديريت مراكز خصوصي پزشكي
اين شركت در سال 87 به ثبت رسيده و در حال حاضر در زمينه انتشار كتب پزشكي تحت عنوان كتابچه هاي "راهنماي بيمار" در زمينه هاي شايع پزشكي در قالب كتاب و CD و مديريت مراكز درماني كلينيك ترك اعتياد كوي امير و Day clinic تخصصي و عمومي سرور و .... فعاليت دارد
   
   3689568 - 7676158 - 091551294.8 (مدير شركت)
  مشهد - بلوار سجاد - بهار2 - ساختمان آناهيد - طبقه دوم - دفتر شركت