پنجشنبه, ۲ خرداد, ۱۳۹۸ / 23 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پارس پمپ

پمپ - تولید
   ۶۶۲۲۵۱۸۲, ۶۶۲۹۴۶۷۲
  تهران - تهران - 13 كیلومتر جاده ساوه - خ. وصفارد اول - جنب میل لنگ تراشی اتحاد نو

همچنین مشاهده کنید