پنجشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۹ / 15 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

الکترونیک خودرو

طراحی دستگاههای الکترونیکی
طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی و دستگاههای آزمایشگاهی و بردهای الکترونیکی با کار برد در خودرو وصنایع