یکشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۸ / 19 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

عزیزیان روحی، دكتر علی اكبر

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)
   ۱~۷۷۵۳۵۱۱۰, ۷۷۵۳۵۱۱۴, ۷۷۵۳۵۱۱۷
  تهران - تهران - م. بهارستان - خ. مجاهدین اسلام - بیمارستان معیری