سه شنبه, ۱۲ فروردین, ۱۳۹۹ / 31 March, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

نمایندگی 2057 بیمه میهن

بیمه
خدمات بیمه میهن در تمامی زمینه های بیمه بیمه های مسئولیت و مهندسی بیمه های اشخاص بیمه های اموال بیمه های مسئولیت و مهندسی  بيمه تمام خطر پيمانكاري در بخش اول بيمه نامه تمام خطر پیمانکاران خسارتهای فیزیکی وارد به پروژه هاي در حال ساخت مانند پروژه هاي مسكوني ، اداري ، تجاری ، اين بيمه نامه همچنین هزینه برداشت ضايعات ناشی از خسارات مذکور قابل بيمه شدن مي باشد  بيمه تمام خطر نصب: Erection All Risks(E.A.R.) در بخش اول بيمه نامه تمام خطر نصب خسارتهاي فيزيكي كه در حين اجراي عمليات نصب و يا مونتاژ انواع ماشين آلات و تجهيزات در صنایع و کارخانه ها و كارگاههاي كوچك و بزرگ از قبیل صنايع خودرو سازي، فولادسازی ، شيميائي ،سلولزی ، غذائي ، چوب  بيمه سازه هاي تكميل شده: Civil Engineering Completed Risks(C.E.C.R.) اين بيمه نامه خسارتهاي فیزیکی وارد به انواع سازه هاي احداث شده را در زمان بهره برداري از قبيل ساختمانها ، برجها ، جاده ها ، راه آهن ، فرودگاه ، كانالهاي آبياري ، پلها ، تونلها ، سدها ، موج شكن و اسكله ، خطوط لوله...  بيمه مسئوليت مدني حرفه اي: : اين
   
   0311 2367704
  اصفهان خیابان شیخ بهایی چهارراه اردیبهشت ساختمان 516 طبقه دوم