سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مخلصی

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۶۱۰۰۵۵, ۵۵۸۰۵۰۱۱
  تهران - تهران - بازار چهارسوق بزرگ - حمام چال - بعد از كوچه انصاری - پ. 87

همچنین مشاهده کنید