شنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۹ / 26 September, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

علوی تفرشی، دكتر محمد

پزشكی : دكترای علوم آزمایشگاهی
   ۸۸۰۸۶۰۷۷, ۵~۸۸۰۸۶۰۸۱
  تهران - تهران - شهرك قدس - چهارراه پونك باختری - بیمارستان آتیه