سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

گسترش شاهد (سهامی خاص)

حمل و نقل
تحت پوشش: شاهد
   
   ۰۲۱-۸۸۷۳۱۱۴۲-۳ - ۸۸۷۳۷۷۰۰
  تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ خیابان بیهقی ـ خیابان دوازدهم شرقی ـ تقاطع سام ـ پلاک ۵۲