یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

سلام زاده

نساجی : كاموا، كلاف و كوبلن
   ۵۵۶۳۴۴۳۵
  تهران - تهران - خ. 15خرداد - بعد از میدان 15خرداد - بازار بزرگ - پ. 32 - پاساژ فتوت - پ. 2