پنجشنبه, ۸ آبان, ۱۳۹۹ / 29 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

دپوماشین، شركت

ماشین آلات صنعتی و/یا كشاورزی، ساختمانی و راه سازی : لوازم و قطعات - فروش
   ۶۶۰۲۶۵۹۵
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 16 - بعد از كارخانه سایپا - سمت چپ - ش. 12 و 15