پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

عامری

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۶۱۴۲۰۱
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - ك. خسروی - مركز تجارت ملت - پ. 23