پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

خیام ترابر

حمل و نقل بار و كالا (شركت ها)
   ۸۸۷۱۰۴۷۵, ۵~۸۸۷۱۵۷۹۴
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. سوم - پ. 5 - ط. چهارم - واحد 10