چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

شاپرك

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۳۳۱۱۹۲۳۱
  تهران - تهران - خ. باغ سپهسالار - خ. امید آزاد یخواه - ك. عندلیب سادات - پ. 25