دوشنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸ / 16 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ترمینال جنوب

اتومبیل - تعمیرگاه و تون آپ
   ۸~۵۵۰۶۰۰۴۷ (۲۶۹)
  تهران - تهران - بزرگراه بعثت - ترمینال جنوب - تعمیرگاه ترمینال جنوب بغل پمپ بنزین