پنجشنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۸ / 24 October, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

دبیرخانه وزارت بازرگانی - معاونت توسعه ارتباط

سازمان ها و ادارات
   ۸۸۹۰۵۴۶۹
  تهران - تهران - م. ولی عصر - ساختمان شماره 2 - وزارت بازرگانی - جنب بازارچه اهدا - معاونت امور خارجه