شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

بارانی

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۳۳۹۳۵۴۱۰, ۳۳۹۱۰۹۳۴
  تهران - تهران - بعد از چهارراه مخبرالدوله - خ. صف - ك. مهندس الممالك - بن بست توفیق - پ. 20