سه شنبه, ۵ بهمن, ۱۴۰۰ / 25 January, 2022
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت جابجایی درخت

جابجایی انواع درختان - جا به جایی و فروش انواع درختان بن بالا - هرس درخت - جا به جایی و فروش انواع درختان بن بالا مثمر و غیر مثمر - تزریق کود مایع نوتریجکت به تنه درخت جهت جلوگیری از خشک شدن درختان
بیژن صمغ آبادی --------------------------------------------------------------- - جابجایی درخت و فروش انواع درختان بن بالا مثمر و غیرمثمر - تزریق کود مایع - فروش کود مایع نوتریجکت امریکا - جابجایی تضمینی درخت