پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

برق لامع

نساجی : بافندگی - پارچه بافی
   ۵۵۶۲۶۹۹۵
  تهران - تهران - م. محمدیه - خ. خیام جنوبی - ك. نخست كار - پ. 22

همچنین مشاهده کنید