چهارشنبه, ۷ آبان, ۱۳۹۹ / 28 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

فرجی، حمداله

پارچه : ضایعات
   ۵۵۸۲۳۰۵۷
  تهران - تهران - خ. شكوفه - خ. زنهاری - پ. 84 و 82