دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

تك تاكسی - كد 67

حمل و نقل : آژانس كرایه اتومبیل - تاكسی سرویس
   ۲۲۸۴۵۰۰۵, ۲۲۸۴۳۰۹۴, ۲۲۸۴۱۲۴۲
  تهران - تهران - خ. پاسداران - خ. نگارستان هشتم - خ. عراقی - جنب لیلی - پ. 22