شنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۹ / 24 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

آوخ، سلام اله

نساجی : كاموا، كلاف و كوبلن
   ۵۵۸۳۳۰۸۳
  تهران - تهران - جاده ساوه - نعمت آباد - 20متری طالقانی - پ. 463