پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

آوخ، سلام اله

نساجی : كاموا، كلاف و كوبلن
   ۵۵۸۳۳۰۸۳
  تهران - تهران - جاده ساوه - نعمت آباد - 20متری طالقانی - پ. 463